اردو های هیجانی فصل رویش

 

مجموعه ای به هم پیوسته از فعالیت های آبی ، خاکی ، و هوایی که در قالب تفریحی آموزشی و یا مسابقاتی ، طی یک سناریوی خاص در اردوگاه های فصل رویش واقع در تهران و بابلسر برگزار میگردد.

راپل ، تیراندازی ، پینت بال ، لیزرتگ ، موتور چهار چرخ ، قایق سواری ، کایاک ، آرچری تگ ، میدان موانع ، ستاره شناسی ، کویر نوردی ، جنگل گردی ، تفریحات آبی ، جت اسکی و اسب سواری از جمله برنامه های فصل رویش میباشد.