اردو های معنوی ملکوت

اردوهای زیارتی قم ، جمکران ، مشهد مقدس و اردوی ویژه جشن تکلیف که به صورت برنامه محور برگزار میگردد.

 

بخشی از برنامه های پیش بینی شده برای اردو های ملکوت :

1-مراسم بدرقه

2-افتتاحیه و اختتامیه

3-مراسم فال شهدا

4-مراسم پخش گل به زائران امام مهربانی

5-شب خاطره

6-دارالقرآن

7-هیئت و آداب زیارت

8-نمایش ، مسابقه و بازی