اردو های درون مدرسه ای هفت سنگ

 

آموزش و اجرای برنامه های مهارت آموزی بهمراه ورزش های تخصصی و مهیج با استفاده از تجهیزات پرتابل و قابل حمل به درون مدارس ، مساجد ، و مجموعه های فرهنگی مذهبی با کادر اجرایی آموزشی خانم و آقا.

تپانچه ،تیراندازی با سلاح بادی ، تیر و کمان ، دارت ، تنی بال ، فوتی بال ، کارگاه مهارت های کاربردی (لوله کشی ، اریگامی ، کار با کاغذ ، جعبه سازی ، سوخته نگاری) از جمله برنامه های هفت سنگ می باشد.