بیانات مقام معظم رهبری درباره کتاب سلام بر ابراهیم و شخصیت شهید ابراهیم هادی

 

ابراهیم هادی